Pravidla a podmínky

Toto jsou podmínky pro životní a zdravotní pojištění poskytované naší společností. Před sjednáním jakéhokoliv pojištění vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující informace:

  1. Účel pojištění: Životní a zdravotní pojištění poskytujeme s cílem pomoci chránit naše klienty a jejich rodiny před finančními náklady, které mohou nastat v důsledku vážného onemocnění nebo úmrtí. Naše pojištění má za úkol poskytnout klientům klid a jistotu v nejistých situacích a zajištění, že budou mít finanční prostředky k dispozici v nečekaných situacích.
  2. Výše pojištění: Výše pojištění se stanovuje individuálně pro každého klienta a závisí na jeho individuálních potřebách. Vyšší výše pojištění však obvykle znamená vyšší měsíční poplatky.
  3. Délka pojištění: Délka pojištění závisí na individuálních potřebách klienta a může být sjednána na dobu neurčitou nebo určitou. V případě určité doby platnosti pojištění si klient může vybrat, zda chce pojištění prodloužit, nebo jestli chce využít jiného pojištění.
  4. Pojištění kritické nemoci: Tento produkt je určen pro případy, kdy klient onemocní kritickou nemocí, jako je například rakovina, infarkt nebo mrtvice. V takovém případě poskytuje pojištění kritické nemoci klientovi jednorázové plnění ve výši sjednaného pojištění.
  5. Pojištění úrazu: Tento produkt je určen pro případy, kdy klient utrpí úraz, například při sportovní aktivitě nebo v dopravní nehodě. V takovém případě poskytuje pojištění úrazu klientovi jednorázové plnění ve výši sjednaného pojištění.
  6. Zdravotní pojištění: Poskytujeme také zdravotní pojištění, které klientovi umožňuje získat přístup k lepšímu zdravotnímu ošetření a péči.
  7. Poplatky a platby: Poplatky a platby za pojištění se stanovují individu